• දුරකථන: 86-519-86731016
 • ඊ-තැපැල: frank.xu@sai-hua.com
  • sns07
  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04
  • sns05
  • sns06

  වැඩමුළුව

  ලාච්චුවක

  ලාච්චුවක

  drawer2

  Drawer2

  එන්නත් ප්ලාස්ටික්

  එන්නත් ප්ලාස්ටික්

  QC

  QC

  වෙල්ඩින් මාර්ගය

  වෙල්ඩින් ලයින්

  වංගු සහිත යන්ත්රය

  වංගු සහිත යන්ත්රය


  
  නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!